Informacje nieudostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zmianami), informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej a także udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępnione są zainteresowanym na pisemny wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach na adres: SOSW w Jałowęsach, Jałowęsy 124, 27-500 Opatów.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Renata Foremniak
Odpowiada: Renata Foremniak
Wytworzył: Renata Foremniak