Przedmiot działalności

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, z autyzmem w tym zespołem Aspergera

Gimnazjujm Specjalne - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekką, umiarkowaną i znaczną, z autyzmem w tym zespołem Aspergera

Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy - dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną, z autyzmem w tym zespołem Aspergera

Uczniowie realzują podstawę programową kształcenia ogólnego dostosowaną do możliwości intelektualnych. Dla każdego wychowanka opracowany jest indywidualny program edukacyjny. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności podczas licznych zajęć lekcyjnych w nowocześnie wyposażonych pracowniach. W przypadku różnego rodzaju problemów uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy.

Grupy wychowawcze - wszyscy wychowankowie mają zapewnioną całodobową opiekę w grupach wychowawczych. Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice dziecka przebywającego w internacie ponoszą tylko koszty wyżywienia. Ośrodek posiada kuchnię i stołówkę oferującą 4 posiłki dziennie.

Uczniowie z pobliskich miejscowości są bezpłatnie dowożeni z domu do szkoły szkolnym busem.

Cele:

  • Stawiamy na jakościowy rozwój Ośrodka z ukierunkowaniem na wszechstronny rozwój ucznia
  • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
  • Współpracę z rodzicami i środowiskiem

Uczeń jest przygotowany do kolejnych etapów edukacji, potrafi samodzielnie myśleć, rozwija swoje zainteresowania oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Dążymy do pełnego zaangażowania rodziców w funkcjonowanie  Ośrodka oraz wspieramy ich w procesie edukacji, wychowania i rewalidacji. Mamy satysfakcję z wykonywanej pracy, doskonalimy swoje umiejętności zawodowe oraz promujemy nasz Ośrodek jako atrakcyjną placówkę. Zapewniamy edukację na wszystkich etapach kształcenia, realizujemy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz zapewniamy opiekę wychowawczą w grupach wychowawczych.

Pliki

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Renata Foremniak
Odpowiada: Renata Foremniak
Wytworzył: Renata Foremniak