Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów w godzinach pracy.

Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących spsobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy sekretariatu

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Czas pracy dyrektora

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

dzien wolny

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Renata Foremniak
Odpowiada: Renata Foremniak
Wytworzył: Renata Foremniak