Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych netto

Dokumentacja przeprowadzona z postępowania

1. Zapytanie ofertowe (*.pdf)

 

Zakup usługi projektowej wraz z opracowaniem  koncepcji  budynku hali sportowej z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach”

1. Zapytanie ofertowe (*.pdf)
2. Formularz ofwertowy załąącznik nr 1 do zapytania zapytania ofertowego do zał 5 (*.docx)
3. RODO oświadczenie wykonawcy załącznikcznik nr 2 do zapytania ofertowego do zał 5 (*.docx)

 

Zakup sprzętu komputerowego, drukarki i akcesoriów komputerowych do realizacji programu pn. „ Program Wsparcia Edukacji” up.MEiN
„BEZPIECZNA KRAINA TIK”

Zapytanie ofertowe
1. RODO oswiadczenie wykonawcy zalacznikcznik nr 2 do zapytania ofertowego do zal 5
2. Formularz ofwertowy zalacznik nr 1 do zapytania zapytania ofertowego do zal 5
3. Zal 5 zapytnie ofertowe

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ROBOTY BUDOWLANE 12.04.2023

Zapytanie ofertowe
1. Załącznik nr 1 formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 oświadczenie o posiadaniu uprawnień
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO
4. Załacznik nr 4 wzór umowy wzór nr 2
5. Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania

UNIEWAŻNIENIE

Zaproszenie do składania oferta:
Zapytanie ofertowe 09.08.2021
Projekt inwestycji zał. nr 1
Przedmiar zał. nr 2
Specyfikacja techniczna zał. nr 3
Formularz ofertowy zał. nr 4
RODO oświadczenie wykonawcy zał. nr 5

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna

Autor: Góra Lucyna
Odpowiada: Góra Lucyna
Wytworzył: Góra Lucyna